Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2021 ze dne 12.5.2021

21. 5. 2021

Výkonný výbor schvaluje:

 • občerstvení a ceny do závodů pro děti a mládež
 • dotaci na ceny do závodů O pohár města Králíky – memoriál ing.Šembery
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • zprávu prodejce povolenek
 • zprávu hospodáře týkající se prací na RZ Hedeč
 • informace týkající se rybářských závodů:

Rybářské závody pro děti a mládež 26.6.2021

24 hodinové rybářské závody pro členy - zrušeny

O pohár města Králíky – memoriál ing. Šembera 3.-4.7.2021

 • změnu na postu brigádního referenta – p.Milana Kubaníka vystřídal p.Miloš Mázor
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – ?.června od 17 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá: 

 • p.Němec zajistí umístění nástěnky k revíru 451089
 • p.Vidrma zajistí přípravné (zastavení přitékající vody, umístění čerpadla) a dohled následných (odbahnění) prací na RZ Hedeč
 • p.Vidrma zajistí: a) zarybnění a hájení revíru 451089 před závody, b) zarybnění ostatních revírů – Poldr, Mladkov, Lipka 
 • p.Darebný zveřejní návrh rozpočtu na tento rok na internetových stránkách, i na nově zhotovené nástěnce u revíru 451089
 • p.Darebný zajistí nákup pohárů, plakáty, propozice, párty stan atd. na rybářské závody
 • p.Darebný, Matoulek sjednají sponzoring dětských rybářských závodů
 • p.Darebný, Němec zajistí nákup cen do rybářských závodů
 • p.Darebný, Němec zajistí občerstvení na pořádané rybářské závody, včetně obsluhy
 • p.Darebný vyrovná pohledávku v J.M.AUTO
 • p.Mázor převezme veškeré úkoly a příslušenství (nářadí, náčiní) brigádního referenta
 • p.Darebný zajistí kyslík na RZ Hedeč
 • Bc.Novák zajistí objednání krmení na RZ Hedeč
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV