Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2018 ze dne 12.1.2018

16. 1. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2018 ze dne 12.1.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • tombolu pro členy, včetně cen
 • program VČS
 • návrh rozpočtu na rok 2018
 • členové dozorčí komise nebude členem Výkonného výboru – za jeho práci mu bude náležet jedna povolenka dle vlastního výběru
 • do povolenek zdarma, pro členy výboru (mají nárok na dvě povolenky) a členy DK, bude zahrnuta též povolenka na MV
 • plán práce na rok 2018
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • informaci jednatele týkající se voleb do výkonného výboru
 • zprávu účetní
 • informace, jež zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – ?.2.2018 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí připravenost prostor ŠJ ZŠ
 • p.Venc zajistí spolu s manželkou pomazánky na očka
 • p.Venc zajistí vyzvednutí daru od p.Falty
 • p.Vidrma vyzvedne vyznamenání na VčÚS
 • p.Darebný zajistí tombolu – šatnové bloky, ceny, dárkové certifikáty
 • p.Darebný připraví podklady zápisů pro návrhovou komisi
 • p.Darebný připraví podklady zápisů pro mandátovou komisi + presenční listinu
 • p.Darebný připraví podklady zápisů pro volební komisi
 • p.Darebný zajistí volební urnu
 • p.Darebný vytvoří volební lístky
 • p.Darebný připraví tisky na stoly – program, návrh rozpočtu, plán práce
 • p.Vidrma zašle zprávu hospodáře jednateli
 • p.Pišl zašle zprávu předsedy a účetní jednateli
 • p.Pinkas zašle zprávu vedoucího kroužku mládeže jednateli
 • p.Hadač zašle zprávu předsedy dozorčí komise jednateli
 • p.Darebný pozve zástupce mysliveckých spolků z okolí na VČS
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz

p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV