Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2017 ze dne 16.1.2017

25. 1. 2017

Výkonný výbor schvaluje:

 • Proplacení jízdného p.Pinkasovi
 • Systém a občerstvení VČS 2017
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu vedoucího kroužku mládeže
 • zprávu p.Pišla o odkupu pozemků od p.Hubálka
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 9.2..2017 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí vyplacení jízdného na základě předložení třídní knihy vedoucímu kroužku mládeže
 • p.Pišl se zúčastní schůzky s účetní MO
 • p.Pišl odešle kopii dokladu k mobilnímu telefonu zakoupenému jako cena do ryb.závodů od společnosti Servatech s.r.o. jednateli
 • p.Pišl uhradí povinné ručení na rok 2017 na Opel Campo
 • p.Pišl zajistí projekční plátno
 • p.Pišl vypracuje zprávu předsedy na VČS 2017
 • p.Pinkas vypracuje zprávu kroužku mládeže na VČS 2017
 • p.Vidrma vypracuje zprávu hospodáře na VČS 2017
 • Ing.Konč PhD. vypracuje zprávu DK na VČS 2017
 • p.Darebný vypracuje zprávu jednatele, prodejce povolenek
 • Ing.Konč PhD. zajistí projektor a vypracuje prezentaci na VČS 2017
 • p.Darebný zajistí prostory a vše s tím související na VČS 2017
 • p.Darebný zajistí občerstvení na VČS 2017
 • p.Venc zajistí chléb a pečivo (koblihy) na VČS 2017
 • p.Venc zajistí výrobu pomazánek na VČS 2017, potřebné suroviny budou nakoupeny za účasti jednatele a zaplaceny platební kartou
 • p.Darebný zajistí pozvání hostů na VČS 2017
 • p.Darebný připraví tiskové materiály na VČS 2017
 • p.Venc zajistí odvoz Opelu Campo do učiliště v Dolní Lipce
 • p.Pinkas vypracuje seznam potřebného materiálu pro kroužek mládeže
 • členové VV a dobrovolníci zajistí samovýrobu oček – sejdeme se 28.1. ve 12.30 hodin v jídelně ZŠ Moravská
 • členové VV zajistí řádný průběh VČS 2017
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV