Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2016 ze dne 7.1.2016

Výkonný výbor schvaluje:

 • proplacení odpracovaných brigádních hodin za rok 2015
 • veškeré přípravy na VČS 2016
 • návrh na vyloučení člena z důvodu nezaplacení pravidelného příspěvku dva roky po sobě
 • návrh pokuty za nezaplacení pravidelného členského příspěvku ve výši 500 Kč
 • návrh brigádní povinnosti ve výši 300 Kč pro věkovou kategorii 65-70 let
 • zakoupení pohárů do rybářských soutěží
 • uspořádat rybářské závody na Hornolipeckém rybníce
 • termíny rybářských závodů naší MO
 • termíny výborových schůzí v roce 2016 a VČS 2017
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • zprávu hospodáře o možnostech zarybnění 451089
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 15.2.2016 od 18.00 hod. v hotelu Beseda

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Darebný zajistí vyplacení odměny VčÚS za prodej povolenek 2015
 • p. Darebný zajistí vyplacení odpracovaných brigádních hodin
 • p.Darebný zajistí veškeré zboží na VČS
 • p.Venc, Girga zajistí převoz židlí na VČS
 • p.Darebný a Novák  připraví guláš na VČS
 • p.Darebný zajistí vyplacení odměny za prodej a hudební produkci na VČS
 • p.Konč vypracuje prezentace na VČS z dodaných materiálů
 • p.Darebný připraví a vytiskne podklady na VČS
 • p.Darebný objedná poháry do rybářských soutěží
 • p. Konč vypracuje propozice na Hornolipecké závody, které projedná se zástupcem hospodáře a jednatelem, následně je zveřejní na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV