Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z členské schůze konané 18.1.2014

29. 1. 2014

 

 USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách

konané 18.1.2014 v SOUz Dolní Lipce

 

Členská schůze schvaluje:

·         návrhovou komisi ve složení Ing. Konč Michal - předseda, Jurenka Zdeněk, Konč Michal - pro hlasovalo 87 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.

·         mandátovou, volební komisi ve složení Venc Václav - předseda, Šimánek Martin - pro hlasovalo 87 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.

·         program schůze, k němuž nebyly připomínky byl jednomyslně schválen.

·         zvolení následujících členů do výkonného výboru MO:

Cach Josef (pro 85, proti 0, zdrželi se 2)

Darebný Jiří (pro 86, proti 0, zdržel se 1)

Girga Jan (pro 85, proti 0, zdrželi se 2)

Ing. Konč Michal ( pro 81, proti 0, zdrželo se 5)

Kopecký Jiří K. (pro 82, proti 0, zdrželi se 4)

Novák Ondřej (pro 84, proti 0, zdrželi se 3)

Pišl Zdeněk (pro 86, proti 0, zdržel se 1)

Vidrma Jiří (pro 87, proti 0, zdrželo se 0)

 

náhradníky:

 

Kellner Ivo (pro 80, proti 2, zdrželo se 5)

Kopecký Jiří M (pro74, proti 6, zdrželo se 6)

Kylar Ivo (pro 53, proti 13, zdrželo se 21)

 

·         návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise Ing. Michal Konč. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 87 členů, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Členská schůze bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
  • zprávu o činnosti MO (zprávu předsedy p. Rychetského) za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.

·         zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, kterou přednesl ekonom (účetní) organizace Pišl Zdeněk. Připomínky ke zprávě nebyly.

·         zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda Václav Venc. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.

·         zprávu předsedy nově zvoleného výkonného výboru o obsazení funkcí.

předseda MO - Pišl Zdeněk, místopředseda MO - Cach Josef, hospodář MO - Vidrma Jiří, zástupce hospodáře MO - Novák Ondřej,  jednatel MO -  Darebný Jiří, řízení brigádní činnosti - Kopecký Jiří, předseda dozorčí komise MO -  Ing. Konč Michal, člen dozorčí komise MO -  Girga Jan, Kopecký Jiří. 

  • navržení Jiřího Vidrmy za delegáta na územní konferenci.
  • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi.
  • poděkování hospodáře MO ČRS Jiřího Vidrmy všem členům za práci ve prospěch organizace.

 

Členská schůze ukládá:

  • výkonnému výboru rozhodnout o povolenkách na „Malou vodu – Poldr.“
  • výkonnému výboru rozhodnout o možnosti umístění toalety na revír 451089.
  • výkonnému výboru řešit s majiteli pozemků a SMK Králíky problém příjezdové cesty k revíru 451089.


V Dolní Lipce 18.1.2014                                                         

Ing. Michal Konč v.r.                           Jiří Darebný v.r.                              Zdeněk Pišl v.r.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář