Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách konané 24.1.2015 v Králíkách

5. 2. 2015

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách

konané 24.1.2015 v Králíkách

Členská schůze schvaluje:

 • návrhovou komisi ve složení Ing. Bc.Konč Michal - předseda, Kopecký Jiří, Konč Michal - pro hlasovalo 76 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.
 • mandátovou, volební komisi ve složení Venc Václav - předseda, Šimánek Martin - pro hlasovalo 76 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.
 • program schůze - pro hlasovalo 76 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.
 • rozpočet na rok 2015 - pro hlasovalo 75 členů, proti nebyl žádný člen, 1 člen se zdržel hlasování.
 • plán práce na rok 2015 - pro hlasovalo 76 členů, proti nebyl žádný člen, žádný člen se nezdržel hlasování.
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise Ing. Bc.Michal Konč. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 74 členů, proti 1, 1 člen se zdržel hlasování.

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda Václav Venc. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze, kterou přednesl předseda organizace Pišl Zdeněk a hospodář p. Vidrma Jiří. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, kterou přednesl předseda organizace Pišl Zdeněk. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • Zprávu předsedy dozorčí komise Ing.Bc.Michala Konče. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o činnosti kroužku mládeže, kterou přednesl p.Hloušek Petr. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda Václav Venc. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • vyznamenání členů MO
 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi.

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2015
 • výkonnému výboru zajistit uspořádání Zlaté udice 2015