Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VV č.1-2014

31. 1. 2014

Č E S K Ý   R Y B Á Ř S K Ý   S V AZ                                                  místní organizace

561 69  Králíky

 

Rozdělovník : předseda MO p.Rychetský Milan

                       jednatel  p.Kylar Ivo                                   

Zapsán 10.1.2014

Z á p i s   č. 1/14
 
ze schůze výboru MO ČRS Králíky konané dne 10.1.2014

 

Přítomni : Pišl Zdeněk, Kellner Ivo, Kylar Ivo, Vidrma Jiří, Darebný Jiří, Rychetský Milan,Ullrich Josef,                 

                Girga Jan, Kopecký Jiří

Omluven:

Předseda RK : ne

 

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MO p.Rychetský Milan

Program : 

 

1/ Kontrola zápisu z minulé schůze 

  

2/ Projednání a rozdělení došlé korespondence:

        

Došlá pošta -  

 

Výbor projednal  a bere na vědomí tyto zprávy:

 

a-     p.Vidrma upozornil na skutečnost že on jediný má hospodářské zkoušky. Je nutné aby tyto zkoušky měl další člen.

b-    P.Kopecký má pouze osvědčení – p.Vidrma prověří aktuálnost

c-     P.Vidrma upozornil na zrušení hájených pásem na rybníku TO8A a to od 1.1.2014

d-    Z důvodu ukončení činnosti p.Ullricha na ryb. zařízení  je nutné zajistit adekvátní náhradu

e-     P.Kellner seznámil přítomné s činnosti kroužku mládeže – zatím máme dva nové členy do 15 let

f-     P.Girga zajistí osekání náletových dřevin na návodní hraně rybníku TO8A

g-    P.Darebný vystaveny plná moc od 10.1.2014 pro ing.Plhákovou

h-     P.Pišl – zakoupení splávku á 350Kč,

                 -  krmení á 850Kč

                 -  poštovné 2x 28Kč

                 -  kancelářské potřeby  p.Darebný á 240Kč 

                 -  cestovné p.Pišl  á 611Kč – Hradec Králové

                 -  nájem Mladkově – vráceno zpět á 130Kč Zjistit účet

                 -  zakoupení ryb na VČ schůzi á 2852Kč

                 -  nevím co bylo zakoupeno  á 127Kč – p.Pišl doplní

 

i-      p.Pišl zajistí guláš na VČ schůzi

 

j-      USNESENÍ   --  Prodej dřeva ,stromů, k.u.Horní Lipka

Rozhodnutí výboru:

Dvě nabídky které výbor projednal

-       SNP Králíky nabídl cenu dle druhu dřeva

-       Progres Jičín nabídl cenu  600Kč za kubík

Výbor se rozhodl odprodat dřevo f.Progres Jičín a to za cenu v místě a čase obvyklém

 

 

 Zapsal . jednatel MO p.Kylar Ivo