Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Z VČS 2023

17. 2. 2023

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s. místní organizace v Králíkách

konané 4.2.2023 ve ŠJ ZŠ Moravská v Králíkách

 

Členská schůze schvaluje:

 • mandátovou komisi ve složení p.Slanina Mirek - předseda, p.Hošpes Jaroslav a Ludmila Švédová jako členové - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrhovou komisi ve složení p.Matoulek Martin - předseda, p.Mázor Miloš a Slavík Dalibor jako členové  - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • program schůze, k němuž /nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • plán práce na rok 2023  - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • rozpočet na rok 2023  - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise p.Matoulek Martin - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • zvýšení brigádní povinnosti od 18 do 65 let na 8 hodin, což znamená 800 kč - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • pověření členské základny p.vidrmovi k zastupování MO Králíky na akcích a jednáních ČRS,z.s. - pro hlasovalo 72 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • zakoupení lodního kontejneru + upravení terénu, jako zázemí na revíru 451089 – cca 150000 Kč - pro hlasovalo 69 členů, proti 0, zdržel se hlasování 3
 • vybudování mostku na revíru 451089, ke starému přítoku – cca 80000 Kč - pro hlasovalo 68 členů, proti 2, zdržel se hlasování 2

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu předsedy za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu hospodáře. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu jednatele. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu účetní. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu brigádního referenta. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu dozorčí komise. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda p.Slanian Mirek. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi:
 1. vysvětlení situace okolo brigádní povinnosti – bude řešeno na schůzi VV
 2. proč není práce s přípravami a zajištěním rybářských závodů brána jako odpracované brigádní hodiny – bude řešeno na schůzi VV
 3. vysvětlena situace okolo šanovského rybníka
 4. vyřčeno podezření na zakrmování MV Horní Lipka – bude řešeno na schůzi VV
 5. vysvětlení pravidel lovu na Dolní Lipce
 6. povinnost podložky na revíru 451089 – vysvětleno hospodářem MO
 7. výjimky na revírech  – vysvětleno hospodářem MO
 8. apel na dodržování správného pohybu na revíru 451089
 9. poděkování všem členům za práci ve prospěch organizace.

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2023