Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lososovité ryby v našich řekách a potocích

11. 5. 2014

Pstruh obecný forma potoční

3703.jpgPstruh obecný vždy býval přirozenou součástí naší  ichtyofauny od horských bystřin až rychleji proudící úseky velkých řek. Je vysoce ceněnou rybou jak rybářsky tak jako důležitá původní součást různých vodních ekosystémů. Jeho početnost je v porovnání s minulostí mizivá. Obecně se udává, že hlavní vinu na tomto stavu nese změna životního prostředí (znečištění) a výskyt rybožravých predátorů. Hlavní viníkem je ovšem nešetrné a nerozumné rybářské obhospodařování tekoucích vod.

Zbarvení je velmi proměnlivé, hodně závislé na prostředí, kde ryby žijí. Hřbet bývá zelenohnědý až žlutočerný, ale existuje mnoho barevných odchylek. Břicho je vždy světlejší, žlutavé až šedivě bílé. Na hřbetě, bocích, hřbetní a tukové ploutvičce mají černé a červené (ty bývají světle ohraničené) skvrny. Mlíčáci mají delší hlavu a širší ústa a starší jedinci hákovitě zahnutou spodní čelist.

Jeho růst je závislý na kvalitě a množství potravy a na prostředí ve kterém žije. V drobných tocích největší exempláře nepřesáhnou hmotnost 1 kg, ale ve větších řekách a údolních nádržích může dorůstat i přes 5 kg. Hlavní částí jeho potravy je zoobentos (živočichové dna), hmyz a u větších jedinců drobné ryby i žáby. Pstruh obecný dospívá ve 2 – 4 letech života a vytírá se obvykle od října do prosince. Pro výtěr si dospělé ryby vybírají horní úseky toků a drobné přítoky, kde samice vytlouká v pískovém či štěrkovém dně „hnízdo“ pro jikry, které zda následně mlíčák oplodňuje. Jikernačky mohou mít 2,5 – 3 tisíce jiker (o velikosti 4,5 – 5 mm) na kilogram hmotnosti. Jikry se inkubují po dobu 500 – 530 d° - tedy v podstatě po celou zimu.

Pstruh duhový

Jeho domovinou je západ Severní Ameriky od Mexika po Aljašku. Poprvé byl do Evropy dovezen pstruh_duhovy-1.jpgjiž v roce 1880. Brzy se stal oblíbenou rybou v chovech a po opakovaných dovozech z Ameriky a dalších sekundárních a terciárních introdukcí nejen do Evropy se rozšířil v podstatě do celého světa.

Udává se, že se může dožít až deseti let věku a dorůst až hmotnosti k 20 kg – to se však týká jeho původní domoviny v Severní Americe u nás jen výjimečně přesáhne hmotnost 4 – 5 kg. Jeho přirozenou potravou jsou larvy hmyzu, dospělci hmyzu, zooplankton, vodní měkkýši i malé rybky. V intenzivních chovech je díky svému rychlému růstu, výbornému využití krmiva a vysoké kvalitě masa velmi častým a ceněným druhem.

Jeho hřbet je zbarvený modře nebo olivově zelený, boky stříbřité, břicho bílé, středem boků se táhne podélný růžový až červený pás, na hlavě, hřbetě, bocích, hřbetní a řitní ploutvi jsou četné černé skvrny. Samci (mlíčáci) mají výrazně delší hlavu, špičatější spodní čelist, větší ústa a delší párové (prsní a břišní) ploutve, v období tření tmavší (výraznější) zbarvení. Starší ryby mohou mít hákovitě zahnutou spodní čelist.

Pstruh duhový dospívá v 1 – 4 letech života. Výtěr probíhá u místních linií v průběhu března a dubna (ale existují i linie vytírající se od října do prosince). K výtěru si vybírá proudné úseky toků, kde zejména samice (jikernačky) vytloukají do štěrkopískového dna miskovité hnízdo, do kterého následně ukládá jikry. Ty jsou současně oplozovány většinou několika mlíčáky. Jikernačky mohou mít 1 – 2,5 tisíce jiker (o velikosti 4 – 5 mm) na kilogram hmotnosti. Jikry se inkubují po dobu 300 – 410 takzvaných denních stupňů (d°), což teoreticky znamená 30 – 41 dní při teplotě vody 10°C.

Siven americký

164212.jpgPůvodním areálem výskytu sivena amerického je Severní Amerika. Byl ale introdukován do oblastí s mírných klimatem ostatních kontinentů. Do České republiky byl poprvé dovezen současně s prvními dodávkami pstruha duhového. Vzhledem ke své odolnosti, dobrým růstovým schopnostem, kvalitnímu a chutnému masu se stal i významnou produkční rybou i v intenzivních chovech. Snáší i poměrně kyselou vodu.

Tělo sivena je vyšší než u pstruha obecného a ze stran lehce zploštělé. Ústa jsou široce rozeklaná u samců výrazně větší. Má velmi drobné šupinky zarostlé hluboko v kůži. Zbarvení hřbetu je olivové až modrozelené s meandrovitými pásky a skvrnami. Boky jsou světlejší, břicho žluto-oranžové až načervenalé. Na bocích jsou četné luté, červené a modré skvrny. Prsní, břišní a řitní ploutve jsou lemované bílým páskem. Samci jsou v období tření výraznější zbarvení (břicho až do červena). Ve své domovině se dožívá více než deseti let a dorůstá až 7 kg hmotnosti. U nás největší jedinci dosahují okolo 2 kg. Přirozenou potravou sivena jsou larvy vodního hmyzu a drobné rybky.

Siven dospívá ve 2. – 3. roce života a vytírá se v říjnu až listopadu. Vytírá se do vytlučených hnízd ve štěrkopískovém podloží v mělkých proudných úsecích horních úseků toků. Vzácně se kříží s pstruhem obecným, jejich kříženci tzv. tygrované ryby jsou atraktivní svým zbarvením.

Tygrovaná ryba 

Kříženec Pstruha obecného a Sivena amerického.po-x-si.jpg

Tam, kde se siven vyskytuje společně s pstruhem obecným, dochází obvykle ke vzniku kříženců, neboť obě ryby se třou ve stejnou dobu. Jikernačky mohou mít 2 – 5 tisíc jiker (3 – 4,5 mm velkých) na kg hmotnosti a jejich inkubace trvá 370 – 480 d°. Vzniklí bastardi jsou však neplodní, což je hospodářsky nevítané, takže se zpravidla siven americký vysazuje jenom tam, kde jsou pro něho lepší podmínky než pro pstruha obecného a kde nemůže příliš hojně docházet ke křížení snižujícímu přirozené zarybňování.

Kříženec, nazývaný obvykle rybou tygrovitou, má po celém těle význačnou žlutou nebo žlutohnědou, až žlutozelenou meandrovitou kresbu na olivovém podkladě. Barevné skvrny rodičů mu však obvykle chybějí.

 

Náhledy fotografií ze složky Slovení Králického potoka - 10.5.2014