Jdi na obsah Jdi na menu
 


RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“ 2015

15. 1. 2015

MO ČRS KRÁLÍKY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“

platnost od 1.1.2015 do 31.12.2015

 OBECNÉ PODMÍNKY

 Na nádrži POLDR je rybolov prováděn dle RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PRO VODY PSTRUHOVÉ Východočeského územního svazu s přihlédnutím k úpravám a omezením daných těmito obecnými podmínkami.

 ZAHÁJENÍ RYBOLOVU NA MALÉ VODĚ - POLDR

Rybolov je povolen každodenně od 1.1.2015 do 31.12.2015 včetně – viz článek 7.  

 1. LOV 
  • Povolené techniky lovu – muškaření, přívlač, položená, plavaná. Kromě položené lov povolen pouze na 1 prut.
  • Lovící smí použít k rybolovu pouze jeden prut (krom položené) a žádný další nesmí být ani připravený k lovu, dále je zakázána jakákoliv manipulace s prutem osobou, jež není držitelem povolenky, výjimku tvoří děti do 15 let.
  • Při lovu ryb na položenou, smí lovící použít dva pruty opatřené jedním návazcem a pouze háčky bez protihrotu a jako nástrahu smí použít boilie  od průměru 20 mm a výše. Použití jiných nástrah se při tomto způsobu lovu zakazuje.
  • Povolené nástrahy – veškeré umělé nástrahy (třpytky, gumy, smáčci, woblery, mušky, streamery, jigy apod.). Povoleny pouze jednoháčky.
  • Lovící má právo ponechat si na jednu vydanou povolenku 15 ks vyjmenovaných ryb (které nejsou hájeny – viz článek 8). V uvedených 15 ks ryb může být 1 ks Candáta obecného.
  • Pokud je s rybářem dítě do 15-ti let nevlastnící povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu rybolovu odpovídá rybář nejen za jeho bezpečnost, ale i za jeho přestupky proti RŘ a těmto podmínkám. Případný úlovek se zapíše do statistiky rybáře, který dítěti lov umožnil.
  • Lovící si může ponechat na roční povolenku v jeden den maximální počet povolených kusů ryb lososovitých- tj.5 ks denně.
  • Lovící si může ponechat na jednodenní povolenku maximální počet povolených kusů jen lososovitých ryb - tj.3 ks, na jednodenní povolenku lov ryb na plavanou povolen, pouze rostlinná nástraha a červ, žádná tímto způsobem ulovená lososovitá ryba dosahující stanovené lovné míry, nesmí být vrácena vodě, ponecháním si 3 ks lososovité ryby denní lov na tuto povolenku končí.
  • Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, při lovu Kapra obecného mít ještě podběrák s délkou ramen minimálně 85cm a podložku min. 100x70cm (postačí igelit) na ulovenou rybu. Ulovené ryby je možné se dotýkat pouze po namočení rukou ve vodě.
  • Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět do vody.
  • Lovící je povinen neznečišťovat místo na kterém loví a při odchodu po sobě uklidit.
  • Lov do čeřínku je zakázán. 

 

 1. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ
  • Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II. povolenky datum a lokalitu (POLDR), kde bude lovit. Pokud neuloví, nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody kolonku proškrtne. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby ji změří a dosahuje-li stanovené míry, ihned ji zapíše do povolenky s údaji o druhu, míře a váze  ulovené ryby. Každý úlovek se zapíše na nový řádek. Pokud chce rybu zachovat živou, vloží ji do vezírku.

 

 1. DALŠÍ OMEZENÍ
  • NA MALÉ VODĚ - POLDRU platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů.
  • Místa k rybolovu se nevymezují.
  • Je zakázáno škrabání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností a šupin do vody nebo ponechání na místě.

 

 1. VJEZD NA POZEMKY
 • Vjezd a parkování automobilů, motocyklů – stání aut, motocyklů – je možné pouze na zpevněné části u nádrže POLDR. Je zakázáno vjíždět s vozidly na veškeré nezpevněné pozemky.  

 

 1. DOBY LOVU NA REVÍRU MALÁ VODA - POLDR
  • leden – březen    8 – 17 hod.
  • duben   7- 20 hod.
  • květen    7 – 21hod.
  • červen – srpen    7 – 22 hod.
  • září – říjen     7 – 20 hod.
  • listopad – prosinec     8 – 17 hod.
  • V případě zamrzlé hladiny je lov ryb zakázán!

 

 1. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ - POLDR:
  • Pstruh duhový 25cm
  • Siven americký 25cm
  • Candát obecný 60 cm, hájen od 1.1.do 15.6.
  • Veškeré ostatní druhy ryb jsou v roce 2015 na této nádrži hájeny celoročně

 

 1. PORUŠENÍ PODMÍNEK A RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU
 • Nedodržení RŘ a těchto podmínek a omezení bude považováno za hrubé porušení, které bude potrestáno odebráním povolenky bez náhrady.

 

 1. VÝDEJ POVOLENEK
  • Cena povolenky pro členy MO ČRS Králíky je 600,-Kč, pro ostatní členy ČRS, MRS 700,-Kč. Pro nečleny - nerybáře (s dozorem - člen MO ČRS Králíky) – jednodenní povolenka 300,-Kč. Jednodenní povolenku si může zakoupit i kterýkoliv člen ČRS, MRS.
  • Zakoupit povolenku může rybář vlastnící rybářský lístek i nerybář. Nerybář (jednodenní povolenka), musí mít dozor – kteréhokoliv člena MO ČRS Králíky, který půjde lovit s ním. Pokud se dopustí přestupku nerybář, čeká jej i jeho dozor sankce dle článku 9.
  • Povolenku můžete zakoupit u výdejce povolenek: Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky, 725721794, jirka.darebny@tiscali.cz

 

 1. VRÁCENÍ POVOLENKY
 • Výdejci postačí vhodit do poštovní schránky. Ve vlastním zájmu vracejte povolenky co nejdříve po ulovení povoleného množství ryb. Na základě úlovkovosti budou ryby průběžně vysazovány.

 

 1. RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
  • Na malé vodě platí odznaky, průkazy rybářské stráže ČRS a průkazy opravňující ke kontrole výkonu rybářského práva s označením POLDR.

prukaz.jpg

 1. DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALOU VODU
  • Hospodáři a výkonný výbor MO si vyhrazují právo na hájení revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních stavech, apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU VODU - POLDR. Veškeré případné omezení a změny naleznete na www.crskraliky.estranky.cz

Na veškeré případné dotazy odpoví p. Darebný Jiří 725 721794.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BPVRP POLDR 2015

(Konč, 16. 2. 2015 10:19)

Sporný odstavec týkající se jednodenních povolenek je opraven.

Do vody nevrátit tak co s úlovkem udělat!!!

(Jan Balík, 7. 2. 2015 19:58)

1.lov
Při lovu na plavanou povolena nástraha rostlinná a červ.
Žádná tímto způsobem ulovená ryba výjma kapra a okouna, NESMÍ BÝT VRÁCENA VODĚ !!!

6 míra ryb a hájení
Pstruh 25cm, siven 25cm,candát 60cm.
VEŠKERÉ OSTATNÍ DRUHY RYB JSOU V ROCE 2015 na této nádrži HÁJENY CELOROČNĚ!!

Kam budu moci chycené ryby které jsou hájeny dát když nesmí být vráceny vodě. Děkuji

Re: Do vody nevrátit tak co s úlovkem udělat!!!

(Jirka, 7. 2. 2015 20:06)

Bohužel, se dostalo do rybářského řádu, na Poldr, několik chyb. V pátek 13.února bude, na schůzi výkonného výboru, opraven. Nové znění bude zveřejněno 14.2.2015.

Díky za pochopení. Jirka