Jdi na obsah Jdi na menu
 


RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“ 2014

10. 2. 2014

 

MO ČRS KRÁLÍKY

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“

platnost od 1.1.2014 do 31.12.2014

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY

 

 1. Na nádrži POLDR je rybolov prováděn dle RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PRO VODY PSTRUHOVÉ  s přihlédnutím k úpravám a omezením daných těmito obecnými podmínkami.

 

 1. ZAHÁJENÍ RYBOLOVU NA MALÉ VODĚ - POLDR

Rybolov je povolen každodenně od 1.1.2014 do 31.12.2014 včetně – viz článek 7.

 

 1. LOV 
  • Povolené techniky lovu – muškaření, přívlač, položená.
  • Při ryb lovu na položenou, smí lovící použít pouze háčky bez protihrotu a jako nástrahu smí použít boilie a pelety od průměru 18mm a výše.Použití jiných nástrah se při tomto způsobu lovu zakazuje.
  • Povolené nástrahy – veškeré umělé nástrahy (třpytky, gumy, smáčci, woblery, mušky, streamery, jigy apod.). Povoleny pouze jednoháčky.
  • Lovící má právo ponechat si na jednu vydanou povolenku 15ks vyjmenovaných ryb (které nejsou hájeny – viz článek 8).
  • Lovící je povinen neznečišťovat místo na kterém loví a při odchodu po sobě uklidit.
  • Pokud je s rybářem dítě do 10-ti let nevlastnící povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu rybolovu odpovídá rybář nejen za jeho bezpečnost, ale i za jeho přestupky proti RŘ a těmto podmínkám. Případný úlovek se zapíše do statistiky rybáře, který dítěti lov umožnil.
  • Lovící si může ponechat na roční povolenku v jeden den maximální počet povolených kusů ryb - tj.3ks.
  • Lovící si může ponechat na jednodenní povolenku maximální počet povolených kusů ryb - tj.3ks.
  • Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, podběrák a podložku min. 50x50cm (postačí igelit) na ulovenou rybu.
  • Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět do vody.
  • Lov do čeřínku je zakázán.

 

 1. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ
  • Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II. povolenky datum a lokalitu (POLDR), kde bude lovit. Pokud neuloví, nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody kolonku proškrtne. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby ji změří a dosahuje-li stanovené míry, ihned ji zapíše do povolenky s údaji o druhu a míře ulovené ryby. Každý úlovek se zapíše na nový řádek. Pokud chce rybu zachovat živou, vloží ji do vezírku.

 

 1. DALŠÍ OMEZENÍ
  • NA MALÉ VODĚ - POLDRU platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů.
  • Místa k rybolovu se nevymezují.
  • Je zákaz škrabání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností a šupin do vody nebo ponechání na místě.

 

 

 

 1. VJEZD NA POZEMKY

Vjezd a parkování automobilů, motocyklů – stání aut, motocyklů – je možné pouze na zpevněné části u nádrže POLDR. Je zakázáno vjíždět s vozidly na veškeré nezpevněné pozemky.

 

 1. DOBY LOVU NA REVÍRU MALÁ VODA - POLDR
  • leden – březen    8 – 17 hod.
  • duben   7- 19 hod.
  • květen    7 – 20 hod.
  • červen – srpen    7 – 22 hod.
  • září – říjen     7 – 19 hod.
  • listopad – prosinec     8 – 17 hod.
  • V případě zamrzlé hladiny je lov ryb zakázán!

 

 1. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ - POLDR:
  • Pstruh duhový 25cm
  • Siven americký 25cm
  • Veškeré ostatní druhy ryb jsou v roce 2014 na této nádrži hájeny celoročně

 

 1. PORUŠENÍ PODMÍNEK A RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU

Nedodržení RŘ a těchto podmínek a omezení bude považováno za hrubé porušení, které bude potrestáno odebráním povolenky bez náhrady.

 

 

 1. VÝDEJ POVOLENEK
  • Cena povolenky pro členy MO ČRS Králíky je 500Kč, pro ostatní členy ČRS, MRS 600Kč. Pro nečleny - nerybáře (s dozorem - člen MO ČRS Králíky) – jednodenní povolenka 200Kč. Jednodenní povolenku si může zakoupit i kterýkoliv člen ČRS, MRS.
  • Zakoupit povolenku může rybář vlastnící rybářský lístek i nerybář. Nerybář (jednodenní povolenka), musí mít dozor – kteréhokoliv člena MO ČRS Králíky, který půjde lovit s ním. Pokud se dopustí přestupku nerybář, čeká jej i jeho dozor sankce dle článku 9.
  • Povolenku můžete zakoupit u výdejce povolenek: Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky, 725721794, jirka.darebny@tiscali.cz
  • Vrácení povolenky: výdejci (postačí vhodit do poštovní schránky). Ve vlastním zájmu vracejte povolenky co nejdříve po ulovení povoleného množství ryb. Na základě úlovkovosti budou ryby průběžně vysazovány.

 

 1. RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
  • Na malé vodě platí odznaky, průkazy ČRS
  • Další osoby oprávněné ke kontrole na POLDRU:

Girga Jan, Kellner Ivo, Kopecký Jiří, Novák Ondřej, Cach Josef, Ing.Bc.Konč, Ullrich Josef (prokazují se občanským průkazem)

 

 1. DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALOU VODU
  • Hospodáři a výkonný výbor MO si vyhrazují právo na hájení revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních stavech, apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU VODU - POLDR. Veškeré případné omezení a změny naleznete na www.crskraliky.estranky.cz
  • Na veškeré případné dotazy odpoví p. Darebný Jiří 725721794.