Jdi na obsah Jdi na menu
 


RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“ 2013

6. 7. 2013

MO ČRS KRÁLÍKY

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALOU VODU „POLDR“

platnost od 1.6.2013 do 31.11.2013

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY

 

 1. Na nádrži POLDR je rybolov prováděn dle RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PRO VODY PSTRUHOVÉ s přihlédnutím k úpravám a omezením daných těmito obecnými podmínkami.

 

 1. ZAHÁJENÍ RYBOLOVU NA MALÉ VODĚ - POLDR - Rybolov je povolen každodenně od 1.6.2013 do 31.11.2013 včetně – viz článek 7.

 

 1. LOV 
  • Povolené techniky lovu – muškaření, přívlač, položená.
  • Povolené nástrahy – veškeré umělé nástrahy (třpytky, gumy, smáčci, woblery, mušky, streamery, jigy apod.) a nástrahy rostlinného původu. Povoleny pouze jednoháčky.
  • Lovící má právo ponechat si na jednu vydanou povolenku 15ks vyjmenovaných ryb (které nejsou hájeny – viz článek 8).
  • Lovící je povinen neznečišťovat místo na kterém loví a při odchodu po sobě uklidit.
  • Pokud je s rybářem dítě do 10-ti let nevlastnící povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu rybolovu odpovídá rybář nejen za jeho bezpečnost, ale i za jeho přestupky proti RŘ a těmto podmínkám. Případný úlovek se zapíše do statistiky rybáře, který dítěti lov umožnil.
  • Děti do 15 let musí mít dozor starší 18-ti let, který zodpovídá za jeho bezpečnost.
  • Lovící si může ponechat v jeden den maximálně 4ks ryb - Pstruha duhového nebo Sivena amerického.
  • Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, podběrák a podložku min. 50x50cm (postačí igelit) na ulovenou rybu.
  • Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět do vody.
  • Lov do čeřínku je zakázán.
  • Vyjmenované ryby – kapr obecný, candát obecný, štika obecná, pstruh duhový, siven americký, ostroretka stěhovavá.

 

 1. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ
  • Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II. povolenky datum a lokalitu (POLDR), kde bude lovit. Pokud neuloví, nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody kolonku proškrtne. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby ji změří a dosahuje-li stanovené míry, ihned ji zapíše do povolenky s údaji o druhu a míře ulovené ryby. Každý úlovek se zapíše na nový řádek. Pokud chce rybu zachovat živou, vloží ji do vezírku.

 

 1. DALŠÍ OMEZENÍ
  • NA MALÉ VODĚ - POLDRU platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů.
  • Místa k rybolovu se nevymezují.
  • Je zákaz škrabání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností a šupin do vody nebo ponechání na místě.

 

 1. VJEZD NA POZEMKY

Vjezd a parkování automobilů, motocyklů – stání aut, motocyklů – je možné pouze na zpevněné části u nádrže POLDR. Je zakázáno vjíždět s vozidly na veškeré nezpevněné pozemky.

 

 1. Doby lovu na revíru MALÁ VODA - POLDR
  • červen – srpen    7 – 22 hod.
  • září – listopad     7 – 20 hod

 

 1. Míry ryb a hájení na MALÉ VODĚ - POLDR:
  • Kapr obecný 40cm
  • Candát obecný 55cm
  • Štika obecná 65cm
  • Pstruh duhový 25cm
  • Siven americký 25cm
  • Ostroretka stěhovavá 35cm

 

Hájení jednotlivých druhů ryb:

Pro rok 2013 jsou hájeny veškeré druhy ryb, mimo Pstruha duhového a Sivena amerického.

 

 1. PORUŠENÍ PODMÍNEK A RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU

Nedodržení RŘ a těchto podmínek a omezení bude považováno za hrubé porušení, které bude potrestáno odebráním povolenky bez náhrady.

 

 

 1. VÝDEJ POVOLENEK
  • Cena povolenky pro členy MO ČRS Králíky je 500Kč, pro ostatní členy ČRS, MRS 800Kč. Pro nečleny (s dozorem) – jednodenní povolenka 400Kč.
  • Zakoupit povolenku může rybář vlastnící rybářský lístek. Ten má také možnost zakoupit 1ks povolenky pro nerybáře (jednodenní), který půjde lovit s ním a za něhož odpovídá. Pokud se dopustí přestupku nerybář, čeká jej i jeho dozor (rybář, který povolenku zakoupil) sankce dle článku 9.
  • Povolenku můžete zakoupit u výdejce povolenek: Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky, 725721794, jirka.darebny@tiscali.cz
  • Vrácení povolenky: výdejci (postačí vhodit do poštovní schránky). Ve vlastním zájmu vracejte povolenky co nejdříve po ulovení povoleného množství ryb. Na základě úlovkovosti budou ryby průběžně vysazovány.

 

 1. RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
  • Na malé vodě platí odznaky, průkazy ČRS
  • Další osoby oprávněné ke kontrole na POLDRU:

Girga Jan, Kellner Ivo, Kopecký Jiří, Rychetský Milan, ing.Šembera Slavoj (prokazují se občanským průkazem)

 

 1. DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALOU VODU
  • Hospodáři a výkonný výbor MO si vyhrazují právo na hájeNí revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních stavech, apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU VODU - POLDR. Veškeré případné omezení a změny naleznete na www.crskraliky.estranky.cz
  • Na veškeré případné dotazy odpoví p. Darebný 725721794.