Jdi na obsah Jdi na menu
 


BPVRP malé vody LIPKA a POLDR 2018/2019

21. 2. 2018

MO ČRS,z.s. KRÁLÍKY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALÉ VODY

platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

OBECNÉ PODMÍNKY

Na Lipce je rybolov prováděn dle RŘ PRO VODY PSTRUHOVÉ VčÚS, na POLDRu je rybolov prováděn dle RŘ PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ VčÚS s přihlédnutím k úpravám a omezením daných těmito obecnými podmínkami. Rybolov je povolen od 1.1.2018 do 31.12.2018 včetně.

1. LOV

Povolené techniky lovu LIPKA – muškaření, přívlač - lov povolen pouze na 1 prut, jednoháčky, povoleny veškeré umělé nástrahy, háčky bez protihrotu (může být i zamáčknutý). Vnadění a vezírkování ryb zakázáno.

 Povolené techniky lovu POLDR – muškaření, přívlač na 1 prut s háčky bez protihrotu (může být i zamáčknutý). Položená, plavaná na 2 pruty s háčky bez protihrotu (může být i zamáčknutý). Pruty opatřené jedním návazcem, Povolené nástrahy položená a plavaná - veškeré nástrahy rostlinného původu, boilie a pelety všeho druhu + masní červi. Rybolov na žížalu zakázán. Muškaření, přívlač - jednoháčky, pouze umělé nástrahy.

Lovící si může ponechat v jeden den maximální počet povolených kusů tj. 3 ks lososovitých ryb, nebo 2 ks Kapra obecného, nebo 1 ks Candáta obecného, nebo 1 ks Amura bílého. Cejna a úhoře je možno v jeden den si přivlastnit do hmotnosti 3kg.

Pokud je s členem MO ČRS Králíky, z.s. osoba nevlastnící povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu rybolovu odpovídá člen ČRS MO Králíky, z.s. za jeho přestupky proti RŘ. Případný úlovek se zapíše do statistiky rybáře, který lov umožnil.

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, při lovu na položenou a plavanou na POLDRu mít ještě podběrák a podložku min. 100x70cm (postačí igelit) na ulovenou rybu. Ulovené ryby je možné se dotýkat pouze po namočení rukou ve vodě.

Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět do vody.

Lovící je povinen neznečišťovat místo na kterém loví a při odchodu po sobě uklidit.

Čeřínkování zakázáno.

2. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ

Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II. povolenky datum a lokalitu (POLDR, LIPKA), kde bude lovit. Pokud neuloví, nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody kolonku proškrtne. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby ji změří a dosahuje-li stanovené míry, ihned ji zapíše do povolenky s údaji o druhu a míře ulovené ryby. Každý úlovek se zapíše na nový řádek. Pokud chce rybu zachovat živou, vloží ji do vezírku.  

3. DALŠÍ OMEZENÍ

NA MALÝCH VODÁCH platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů. o

Místa k rybolovu se nevymezují.

Je zakázáno škrabání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností a šupin do vody nebo ponechání na místě.

4. VJEZD NA POZEMKY

 Vjezd a parkování automobilů, motocyklů – stání aut, motocyklů – je možné pouze na zpevněné části (asfaltu) u nádrže POLDR. Na Lipce je místo pro parkování označeno. Je zakázáno vjíždět s vozidly na veškeré ostatní pozemky.

5. DOBY LOVU NA REVÍRU MALÁ VODA – LIPKA a POLDR

leden – prosinec 6 – 23 hod.

Na POLDRu lze v měsících červnu až září včetně chytat NON STOP, od soumraku do úsvitu je při lovu na položenou nebo plavanou rybář povinen rybářské místo osvětlit.

V případě zamrzlé hladiny je lov ryb zakázán.

Počet vycházek je na Horní Lipku omezen na tři v týdnu – pondělí až neděle. Na Poldru lze lovit 7 dní v týdnu.

6. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ - POLDR:

Pstruh duhový 25cm

Pstruh obecný 30cm (hájen od 1.9. do 15.4.)

Siven americký 25cm

Candát obecný, 55cm (hájen od 1.1.do 15.6.)

Kapr obecný 40 cm, horní míra Kapra obecného je 55 cm , při ulovení kapra, jehož délka je větší, než-li horní míra, musí být tento šetrným způsobem vrácen zpět do vody

Amur bílý 60 cm, horní míra Amura bílého stanovena na 90 cm, při ulovení Amura jehož délka je větší, než-li horní míra, musí být tento šetrným způsobem vrácen zpět do vody o

Veškeré ostatní druhy ryb, krom Cejna velkého a Úhoře říčního jsou na této nádrži hájeny celoročně

Horní míra veškerých lososovitých ryb je 40 cm

7. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ - LIPKA:

Pstruh duhový 25cm

Pstruh obecný 30cm (hájen od 1.9. do 15.4.)

Siven americký 25cm

Veškeré ostatní druhy ryb jsou na této nádrži hájeny celoročně

Horní míra veškerých lososovitých ryb je 40 cm

8. VÝDEJ POVOLENEK

Povolenku lze vydat pouze členům ČRS, nebo MRS. Cena celoroční povolenky na LIPKu a POLDR pro členy MO ČRS Králíky z.s. 700,- Kč, Pro ostatní členy ČRS a MRS je 1000,- Kč.

9. VRÁCENÍ POVOLENKY

Výdejci postačí vhodit do poštovní schránky. Ve vlastním zájmu vracejte povolenky co nejdříve po ulovení povoleného množství ryb. Na základě úlovkovosti budou ryby průběžně vysazovány.

10. RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

Na malé vodě platí odznaky, průkazy rybářské stráže ČRS a průkazy opravňující ke kontrole výkonu rybářského práva vydané MO Králíky.

11. DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALÉ VODY

Hospodáři a výkonný výbor MO si vyhrazují právo na hájení revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních stavech, apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU VODU – LIPKA, POLDR. Veškeré případné omezení a změny naleznete na www.crskraliky.cz

12. PŘÍKLADY MOŽNÉHO PONECHÁNÍ SI ÚLOVKŮ

Při zakoupení roční povolenky na LIPKu a POLDR

Na jednu povolenku je možné ponechat si úlovky v celkové hodnotě max. 20 bodů.

Na jednu povolenku je možné ponechat si mimo ryb lososovitých a kaprů, 2 kusy Amura bílého, 1 kus Candáta obecného. Cejna a úhoře dle bodu 1.LOV

Přepočtová tabulka:

Druh ryby            Počet bodů za 1 ks

Ryba lososovitá                 1 bod

Kapr obecný                       2 body

Amur bílý                            4 bodů

Candát obecný                   9 bodů

13. PORUŠENÍ PODMÍNEK A RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU

Nedodržení RŘ a těchto podmínek a omezení bude považováno za hrubé porušení, které bude potrestáno odebráním povolenky bez náhrady.

Zakoupení povolenky u výdejce povolenek: Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky, 725721794, jirka.darebny@tiscali.cz

Veškeré dotazy týkající se rybářských revírů a jejich zarybnění směřujte na hospodáře MO p.Vidrmu telefonní číslo 603289200.