Jdi na obsah Jdi na menu
 


BPVRP malé vody LIPKA a POLDR 2016

20. 3. 2016

MO ČRS KRÁLÍKY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA MALÉ VODY

platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016

 OBECNÉ PODMÍNKY

 Na „Hornolipeckém rybníku“ je rybolov prováděn dle RŘ PRO VODY PSTRUHOVÉ VčÚS, na „Poldru“ je rybolov prováděn dle RŘ PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ VčÚS s přihlédnutím k úpravám a omezením daných těmito obecnými podmínkami.

K POVOLENCE K LOVU RYB NA MALÉ VODĚ „HORNOLIPECKÝ RYBNÍK“ SI MŮŽETE,  DOKOUPIT POVOLENKU NA POLDR.

Rybolov je povolen každodenně od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně – viz článek 5,6,7.

 1. LOV 
  • Povolené techniky lovu Hornolipecký rybník – muškaření, přívlač - lov povolen pouze na 1 prut, jednoháčky.
  • Povolené techniky lovu na Poldru – muškaření, přívlač, feeder, plavaná. Kromě feedru a plavané (kdy lovící smí použít dva pruty opatřené jedním návazcem a pouze háčky bez protihrotu) lov povolen pouze na 1 prut.
  • Žádný další prut nesmí být ani připravený k lovu.
  • Povolené nástrahy muškaření, přívlač – veškeré umělé nástrahy  opatřené jednoháčkem.
  • Povolené nástrahy položená a plavaná - veškeré nástrahy rostlinného původu, boilie a pelety všeho druhu + masní červi. Rybolov na žížalu zakázán.
  • Lovící si může ponechat na roční povolenku v jeden den maximální počet povolených kusů tj. 3 ks lososovitých ryb denně, nebo 1ks ušlechtilých ryb, nebo 3 ks lína obecného.
  • Pokud je s rybářem dítě do 15-ti let nevlastnící povolenku, může mu umožnit rybolov na svůj prut. Po celou dobu rybolovu odpovídá rybář nejen za jeho bezpečnost, ale i za jeho přestupky proti RŘ a těmto podmínkám. Případný úlovek se zapíše do statistiky rybáře, který dítěti lov umožnil.
  • Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru, při lovu Kapra obecného, Lína obecného na Poldru mít ještě podběrák a podložku min. 100x70cm (postačí igelit) na ulovenou rybu. Ulovené ryby je možné se dotýkat pouze po namočení rukou ve vodě.
  • Při vylovování ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně, pokud si ji neponechá, ihned ji vrací zpět do vody.
  • Lovící je povinen neznečišťovat místo na kterém loví a při odchodu po sobě uklidit.
  • Lov do čeřínku je zakázán.  
 1. EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ
  • Před zahájením rybolovu je lovící povinen zapsat do oddílu II. povolenky datum a lokalitu (POLDR, LIPKA), kde bude lovit. Pokud neuloví, nebo si neponechá žádnou rybu, při odchodu od vody kolonku proškrtne. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby ji změří a dosahuje-li stanovené míry, ihned ji zapíše do povolenky s údaji o druhu a míře ulovené ryby. Každý úlovek se zapíše na nový řádek. Pokud chce rybu zachovat živou, vloží ji do vezírku.
 1. DALŠÍ OMEZENÍ
  • NA MALÝCH VODÁCH platí přísný zákaz svévolného odřezávání nebo odlamování větví a porostů, dále je zákaz rozdělávání a pálení ohňů.
  • Místa k rybolovu se nevymezují.
  • Je zakázáno škrabání, čištění a vyvrhování ryb včetně vhazování vnitřností a šupin do vody nebo ponechání na místě.  
 1. VJEZD NA POZEMKY
 • Vjezd a parkování automobilů, motocyklů – stání aut, motocyklů – je možné pouze na zpevněné části (asfaltu) u nádrže POLDR. Na Lipce je místo pro parkování označeno. Je zakázáno vjíždět s vozidly na veškeré ostatní pozemky.   
 1. DOBY LOVU NA REVÍRU MALÁ VODA - POLDR , HORNOLIPECKÝ RYBNÍK
  • leden – březen                       8 – 17 hod.
  • duben                                     7- 20 hod.
  • květen                                    7 – 21hod.
  • červen – srpen                       6 – 22 hod.
  • září – říjen                             6 – 20 hod.
  • listopad – prosinec                8 – 17 hod.
  • V případě zamrzlé hladiny je lov ryb zakázán!
  • Počet vycházek na Hornolipeckém rybníce je omezen na tři v týdnu.
  •  
 2. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ - POLDR:
  • Pstruh duhový 25cm
  • Pstruh obecný 25cm
  • Siven americký 25cm
  • Candát obecný, 55cm hájen od 1.1.do 15.6.
  • Lín obecný 25 cm, horní míra Lína obecného je 35 cm , při ulovení lína, jehož délka je větší, než-li horní míra, musí být tento šetrným způsobem vrácen zpět do vody
  • Kapr obecný 40 cm, horní míra Kapra obecného je 50 cm , při ulovení kapra, jehož délka je větší, než-li horní míra, musí být tento šetrným způsobem vrácen zpět do vody
  • Veškeré ostatní druhy ryb jsou na této nádrži hájeny celoročně
  • Horní míra veškerých lososovitých ryb je 40 cm
  •  
 3. MÍRY RYB A HÁJENÍ NA MALÉ VODĚ – HORNOLIPECKÝ RYBNÍK:
  • Pstruh duhový 25cm
  • Pstruh obecný 25cm
  • Siven americký 25cm
  • Veškeré ostatní druhy ryb jsou na této nádrži hájeny celoročně
  • Horní míra veškerých lososovitých ryb je 40 cm
  •  
 4. PORUŠENÍ PODMÍNEK A RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU
 • Nedodržení RŘ a těchto podmínek a omezení bude považováno za hrubé porušení, které bude potrestáno odebráním povolenky bez náhrady. 
 1. VÝDEJ POVOLENEK
  • Cena povolenky na Hornolipecký rybník pro členy ČRS, MRS i nečleny (nutný dozor člena MO Králíky) je 500 Kč Povolenku na Poldr lze zakoupit pouze s povolenkou na Hornolipecký rybník za 200 Kč.

Povolenku můžete zakoupit u výdejce povolenek: Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky, 725721794, jirka.darebny@tiscali.cz

 

 1. VRÁCENÍ POVOLENKY
 • Výdejci postačí vhodit do poštovní schránky. Ve vlastním zájmu vracejte povolenky co nejdříve po ulovení povoleného množství ryb. Na základě úlovkovosti budou ryby průběžně vysazovány.
 1. RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
  • Na malé vodě platí odznaky, průkazy rybářské stráže ČRS a průkazy opravňující ke kontrole výkonu rybářského práva vydané MO Králíky.
  •  
 2. DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU NA MALÉ VODY
  • Hospodáři a výkonný výbor MO si vyhrazují právo na hájení revíru a omezení výkonu rybářského práva při vysazování ryb, havarijních stavech, apod., dále na změny a úpravy platného RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU NA MALOU VODU – Poldr, Hornolipecký rybník. Veškeré případné omezení a změny naleznete na www.crskraliky.cz
  •  
 3. PŘÍKLADY MOŽNÉHO PONECHÁNÍ SI ÚLOVKŮ

Při zakoupení povolenky na Hornolipecký rybník

 • 15 ks lososovitých ryb, tato povolenka neopravňuje držitele k lovu ryb na MV Poldr a to ani způsobem „Chyť a pusť“.

Při zakoupení povolenky na Hornolipecký rybník + Poldr

 • Celkem 15 ks vyjmenovaných ryb, z toho max. 1 ks Candáta obecného nebo 1 ks Kapra obecného nebo max. 3 ks Lína obecného, celkový počet ryb na povolenku nesmí přesáhnout 15 ks.

Pokud si zakoupíte povolenku jak na Hornolipecký rybník (500 Kč) spolu s povolenkou k lovu ryb na Poldr (200 Kč) celkem tedy za 700 Kč, máte každou další povolenku již jen za 500Kč s platností na obě malé vody.

Na veškeré případné dotazy odpoví p. Darebný Jiří 725 721794.