Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2020

6. 1. 2020

Předběžný program schůze

 1. ZAHÁJENÍ + UVÍTÁNÍ
 2. PIETNÍ VZPOMÍNKA ZA ZEMŘELÉ ČLENY
 3. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SCHŮZE + SCHVÁLENÍ
 4. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE + USNÁŠENÍSCHOPNOST
 5. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
 6. VOLBA VOLEBNÍ KOMISE
 7. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉ SCHŮZE
 8. ZPRÁVA PŘEDSEDY ZA UPLYNULÝ ROK, VOLEBNÍ OBDOBÍ
 9. ZPRÁVA HOSPODÁŘE
 10. ZPRÁVA JEDNATELE
 11. ZPRÁVA ÚČETNÍHO O HOSPODAŘENÍ
 12. ZPRÁVA BRIGÁDNÍHO REFERENTA 
 13. ZPRÁVA VEDOUCÍHO KROUŽKU MLÁDEŽE
 14. ZPRÁVA PŘEDSEDY DOZORČÍ KOMISE
 15. PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ
 16. DOPLŇUJÍCÍ VOLBY
 17. PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
 18. ODMĚNĚNÍ ČLENŮ
 19. PLÁN PRÁCE NA ROK 2020 + SCHVÁLENÍ
 20. ROZPOČET NA ROK 2020 + SCHVÁLENÍ
 21. DISKUSE
 22. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE  -  USNESENÍ
 23. ZÁVĚR