Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2019

28. 1. 2019

V sobotu 26.ledna 2019 se konala Výroční členská schůze, která je nejvyšším orgánem naší místní organizace. Začátek schůze musel být o 15 minut posunut z důvodu nedostatečného počtu členů, tak bychom vyhověli Jednacímu řádu ČRS, z.s. a byli jsme usnášeníschopní.

Členy a hosty přivítal moderátor celé schůze p.Vidrma Jiří, ten následně předal slovo předsedovi MO p.Vencovi, který zkontroloval usnesení z minulé schůze a shrnul práci Výkonného výboru za uplynulý rok. Vyzdvihl především práci všech, kteří jakýmkoliv způsobem byli nápomocni při veškerých pracech ve prospěch organizace. Postupně své zprávy přednesli hospodář, jednatel, účetní, vedoucí kroužku mládeže a předseda DK. Jednatel ve své zprávě seznámil přítomné s návrhy Výkonného výboru, které se týkali zvýšení ceny za odpracovanou brigádní hodinu na 100 Kč a zvýšení ceny za brigádní povinnost, pro členy ve věku 19-65 let, na 700 Kč s platností od 1.1.2020. Účetní ve své zprávě přednesl návrh rozpočtu na rok 2019. Předseda DK seznámil přítomné s inventarizací veškerého majetku organizace. Všechny navrhované body byly schváleny viz. Usnesení níže.

Na závěr oficiální části vystoupil starosta Města Králíky Ing.Václav Kubín, který ve svém příspěvku zavzpomínal na svá mladá léta, kdy taktéž koketoval s rybářským sportem. Z jeho slov bylo patrné, že velice dobře chápe veškeré problémy, které máme jak s rybožravými predátory, tak s nedostatkem vody na námi spravovaných, či užívaných revírech. Na závěr poděkoval za čas, který věnujeme především práci s dětmi a mládeží. Za svůj výstup sklidil zasloužený potlesk a my činovníci MO budeme doufat, že jeho slova přetvoříme v úzkou spolupráci s Městem Králíky.

Výroční členské schůze se zúčastnilo méně členů než v roce předešlém. Je škoda, že práce, kterou veškerým přípravám věnujeme není oceněna větší účastí. Tak jako v minulých letech jsme připravili občerstvení a taneční zábavu se stále oblíbenější tombolou. Děkuji Blanko, Lído, Kačko, Natálko, Ondro, Jirko, Františku, Milane, Honzo, ...............................................

Za rok na shledanou. Jirka wink

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2019