Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze - shrnutí

9. 2. 2015

Každoroční výroční schůze Českého rybářského svazu, místní organizace Králíky se tentokráte konala v krásném prostředí penzionu Adlerberg v Králíkách, dne 24.ledna 2015 od 15 hodin.

Po prezentaci a přivítání všech přítomných se slova ujal předseda organizace pan Zdeněk Pišl, který ve své rozsáhlé zprávě seznámil přítomné s veškerým děním v naší MO v loňském roce. Především vyzdvihl opravy našich rybochovných zařízení v Mladkově a na Hedeči. Závěrem své zprávy poděkoval všem členům za jejich členství,  práci ve prospěch naší organizace.

Dalšími vystupujícími, kterým moderátor celého odpoledne - pan Jiří Vidrma - předal slovo, byl předseda dozorčí komise Ing. Konč Michal - ten ve své prezentaci shrnul práci komise za celý rok s konstatováním, že organizace pracovala v souladu se stanovami ČRS a obecně závaznými předpisy a vedoucí kroužku mládeže pan Petr Hloušek, který seznámil přítomné s činností kroužku mládeže.

Dalším velice důležitým příspěvkem, se kterým moderátor seznámil přítomné, byl plán práce na rok 2015. Ten byl vypracován výkonným výborem a zahrnuje nejdůležitější činnosti pro zdárný chod celé organizace. K plánu práce nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen.

PLÁN PRÁCE 2015

  1. VÝKONNÝ VÝBOR ZAJISTÍ PLYNULÝ CHOD ORGANIZACE MEZI VÝROČNÍMI ČLENSKÝMI SCHŮZEMI
  2. VEDOUCÍ KROUŽKU MLÁDEŽE VE SPOLUPRÁCI S VÝKONNÝM VÝBOREM ZAJISTÍ ČINNOST KROUŽKU A PRŮBĚH ÚČASTI NA ZLATÉ UDICI
  3. ÚČETNÍ VE SPOLUPRÁCI S PRODEJCEM POVOLENEK ZAJISTÍ DODRŽENÍ TERMÍNOVÉHO KALENDÁŘE VYDANÉHO VÝCHODOČESKÝM ÚZEMNÍM SVAZEM
  4. HOSPODÁŘ VE SPOLUPRÁCI S VÝKONNÝM VÝBOREM ZAJISTÍ ZARYBNĚNÍ VEŠKERÝCH NÁMI OBHOSPODAŘOVANÝCH REVÍRŮ
  5. BRIGÁDNÍ REFERENT VE SPOLUPRÁCI S VÝKONNÝM VÝBOREM ZAJISTÍ ŘÁDNOU ÚDRŽBU NÁMI OBHOSPODAŘOVANÝCH REVÍRŮ A ZAŘÍZENÍ
  6. JEDNATEL VE SPOLUPRÁCI S VÝKONNÝM VÝBOREM ZAJISTÍ PREZENTACI ORGANIZACE FORMOU INTERNETOVÝCH STRÁNEK A HLADKÝ PRŮBĚH VEŠKERÝCH AKCÍ KONANÝCH NAŠÍ ORGANIZACÍ, VČETNĚ ZLATÉ UDICE 2015

Po schválení plánu práce si opět vzal slovo předseda organizace, který seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2015. Bohužel, stejně jako v loňském roce bude i ten letošní ztrátový. Příčinou nevyrovnaného rozpočtu jsou především pokračující opravy rybochovných zařízení. Nicméně představený rozpočet se schodkem 75000 Kč byl, až na jednoho člena, který se hlasování zdržel, schválen.

Vyvrcholením výroční schůze bylo předání vyznamenání členům naší organizace za jejich přínos ve prospěch MO Králíky, či dlouholeté členství. Velice si všech členů vážíme a proto pro nás bylo radostnou událostí tato vyznamenání předat.

Vyznamenanými byli:

Za dlouholeté členství byli vyznamenáni pánové Hás, Kolbaba, Kočí, Krejčí, Navrátil, Václavek a Zbořil.

Čestné uznání převzala paní Jánošíková a páni Adam, Bok, Kašický, Kylar, Ullrich a Valenta.

Odznak III.stupně - bronzový byl udělen pánům Cachovi, Čermákovi, Kellnerovi, Končovi, Pišlovi, Pšondrovi a Vološčukovi.

Odznak II.stupně - stříbrný byl udělen panu Václavkovi.

Ti, kteří se nemohli členské schůze zúčastnit a udělené vyznamenání nemohli převzít, budou kontaktováni jednatelem MO a dodatečně jim bude ocenění předáno. Pokud se někdo cítí ukřivděn, že nebyl mezi oceněnými, vězte, že v tomto trendu - udělování vyznamenání, budeme pokračovat. Bývalé vedení tuto činnost úplně opomnělo a tak se budeme snažit toto napravit. Příští rok můžete být mezi oceněnými i vy.

V nastálé diskuzi nejprve vystoupil se svým příspěvkem, který se týkal problému se zarybněním našich pstruhových revírů, hospodář MO pan Jiří Vidrma. Dále pan Venc poděkoval výkonnému výboru za jejich práci. Jako poslední vznesl dotaz pan Kylar, ohledně zveřejňování fotografií úlovků, zveřejněných na našich internetových stránkách, členovi, který byl trestán za přestupek proti RŘ.

Po skončení oficiální části výroční členské schůze následovala volná zábava, za doprovodu pánů Vidrmi, Jurenky a jejich bandu. Vzhledem ke konci produkce v časných ranních hodinách si myslíme, že taneční zábava byla skvělou tečkou za letošní výroční schůzí. Zlatým hřebem produkce bylo představení rokenrolu Tutti Frutti - Tichej blázen králickej. Ke stažení ve formátu mp3 ZDE.

Spoustu krásných chvil u vody, přeje výkonný výbor MO Králíky

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská schůze 2015

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář