Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z výroční členské schůze - 27.1.2018

29. 1. 2018

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách

konané 27.1.2018 ve ŠJ ZŠ Moravská

 

Členská schůze schvaluje:

 • Mandátovou komisi ve složení VENC VÁCLAV - předseda, Vencová Blanka, Švédová Ludmila - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrhovou komisi ve složení NĚMEC JAN - předseda, Švorc Vojtěch, Grus David - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • volební komisi ve složení PIŠL ZDENĚK - předseda, Pavelka Václav, Dohnal Jiří - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • Plán práce na rok 2018 - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • Rozpočet na rok 2018 - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise NĚMEC JAN. - pro hlasovalo 104 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu předsedy za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu hospodáře. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu jednatele. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu účetní. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu kroužku mládeže. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu dozorčí komise. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda VÁCLAV VENC. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • kandidátní listinu. Připomínky nebyly.
 • volby do výkonného výboru, výsledky voleb:

jméno, příjmení                      počet hlasů                 funkce ve VV

1.VENC VÁCLAV                      78                               PŘEDSEDA

2.CACH JOSEF                        63                               MÍSTOPŘEDSEDA

3.DAREBNÝ JIŘÍ                       86                              JEDNATEL

4.VIDRMA JIŘÍ                          78                               HOSPODÁŘ

5.Bc.NOVÁK ONDŘEJ              71                               ZÁST.HOSPODÁŘE

6.HADAČ PAVEL                       67                               PŘEDSEDA DK

7.KOPECKÝ JIŘÍ                       63                               ČLEN DK

8.GIRGA JAN                            66                               ČLEN DK

9.NĚMEC JAN                           71                               REFERENT

 

 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi.
 • Hospodář MO seznámil přítomné se zprávou z VčÚS a o úlovkovost členů
 • poděkování všem členům za práci ve prospěch organizace.

 

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2018

 

V Králíkách 27.1.2018                                                               

Němec Jan v.r. – zapisovatel

Venc Václav v.r. – předseda MO Králíky                     

Darebný Jiří v.r.– jednatel MO Králíky

 

Náhledy fotografií ze složky VČS 2018

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář