Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ouklej obecná - vysazena na králický rybník

1. 4. 2014

V neděli 30. března bylo vysazeno cca 70 kusů Oukleje obecné na revír 451089 Orlice Tichá 8A. Za dva měsíce by se měla třít, tak doufejme, že se i v našich podmínkách rozmnoží.

ouklej_obecna.jpg

Ouklej obecná - Alburnus alburnus

      Ouklej obecná je jednou z nejtypičtějších ryb našich řek. Člověka, který ji dosud neviděl, obvykle stačí zavést na nejbližší most a nechat ho podívat dolů. S největší pravděpodobností nebude problém ukázat mu několik čilých štíhlých rybek s šedavým hřbetem rejdících pod hladinou a zvědavě zkoumajících každý zajímavý objekt plující nad nimi. Tak zná asi oukleje většina rybářů.
      Při bližším pohledu je už na první pohled vidět, že život v nejsvrchnějších vrstvách vodního sloupce se projevil na celkové stavbě těla tohoto druhu. Ouklej má velká svrchní ústa, hřbet je mnohem rovnější než u ostatních kaprovitých ryb, zbarvení je jednoduchá a účelná kombinace stříbrných boků s tmavě šedým hřbetem. Světlé ploutve postrádají jakýkoli nádech červené nebo oranžové barvy, jsou dlouhé a ostře zakončené. Řitní ploutev je relativně dlouhá – podstatně delší než u jelců, plotice nebo perlína. Drobné šupinky se snadno uvolňují z kůže.
      Jako hojný druh tvořící početná hejna je ouklej důležitou potravou dravců, z rybářů si ji pro množství záběrů cení hlavně plavačkáři a muškařští začátečníci.
      Guaninové krystalky izolované ze šupin ouklejí sloužily v minulosti k výrobě umělých perel. K izolování 1 kg substance použitelné pro výrobu této bižuterie byly potřeba šupiny z několika desítek tisíc ouklejí.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 10 až 20 cm
obvyklé maximum: kolem 23 cm
rekordní hodnoty: přes 25 cm

Hmotnost

průměrná: 10 až 60 g
obvyklé maximum: kolem 100 g
rekordní hodnoty: přes 130 g

Typické znaky

protáhlé mírně zploštělé tělo
dlouhé světlé ostře zašpičatělé ploutve
řitní ploutev je dlouhá a mírně vykrojená
horní postavení úst
stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet, absence červené, žluté a hnědé barvy

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se v tekoucích vodách od dolní hranice lipanového pásma, v údolních nádržích a větších stojatých vodách. Většinou je hojná a místy tvoří početná hejna.

Biologie druhu

      Ouklej obecná je druhem specializovaným na sběr potravy z hladiny a v horních vrstvách vody. Hejno těchto ryb sbírající potravu se prozradí četnými kroužky na hladině. Kromě suchozemského hmyzu loví oukleje plankton, raná stadia potěru a v době tření ryb sbírjí jejich jikry. V chladnější části roku se stahují do hloubek, ale není výjimkou spatřit kroužkující oukleje i za lednového oteplení.
      Pohlavní dospělost nastává ve třetím roce života. Tření obvykle probíhá v květnu, někdy se protáhne až do června. Jikry jsou ukládány na vodní rostlinstvo nebo na kamenité dno – obvykle v nepříliš velké hloubce. Samcům se v období tření vytváří jemná třecí vyrážka. Ryby se shlukují do početných hejn, vytahují do proudů a do značné míry ztrácejí plachost. Do vytírajících se hejn často najíždějí lovící dravci od bolenů až po mladší ročníky sumce.Výtěr probíhá ve 2 – 3 dávkách a protože se vytírají napřed nejstarší ryby a pak stále mladší ročníky, zabere jeden výtěr třecího hejna zpravidla 3 – 4 dny.
      Význam oukleje dnes spočívá zejména v tom, že tvoří spolu s dalšími druhy potravní základnu potřebnou pro výživu dravých ryb.

Rozměry a růst

      Ouklej je krátkověká ryba s pomalým růstem. Po šestém roce života počet přežívajících jedinců dramaticky klesá, ale jsou známy i případy výskytu osmiletých ryb. Nejrychlejší růst ouklejí byl zaznamenán na údolních nádržích, kde jsou exempláře nad 20 cm naprosto běžné. Na Orlické údolní nádrži lze v početnějším vzorku najít oukleje až do 23 cm, pak následují už jen zcela ojedinělé úlovky výjimečně až za hranici 25 cm.
      Jako největší exemplář literatura udává z našeho území ouklej dlouhou 27 cm o váze 196g.