Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE POSLEDNÍCH DNÍ

15. 10. 2023

OD PŘÍŠTÍHO ROKU VEJDE V PLATNOST NOVELIZOVANÁ VYHLÁŠKA Č. 197/2004 SB. CO ZNAMENAJÍ JEJÍ ÚPRAVY PRO PRAKTICKÝ RYBOLOV?

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. V následujícím textu podrobněji rozebíráme, co přináší novela tohoto předpisu pro rybolov v praxi.

Kompletní znění nové vyhlášky si můžete stáhnout ze Sbírky zákonů zde. Republiková rada ČRS zároveň zapracovala veškeré legislativní změny do Rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Jednotlivé územní svazy rovněž aktualizovaly bližší podmínky lovu tak, aby odpovídaly stávajícím ustanovením nově vydaného právního předpisu. Všichni naši rybáři tak dostanou kompletní ucelený přehled aktuálně platných pravidel rybolovu (Rybářský řád) s novou povolenkou na rok 2024.

Přehled nejdůležitějších změn pro praktický rybolov:

 • Sjednocení legislativních pojmů - muškaření - Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Novelou dochází ke sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu ČRS se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.
 • Sjednocení lovu přívlačí a muškaření ve pstruhových revírech - Doposud bylo možné lovit přívlačí na pstruhových revírech pouze v období od 16. 6. do 31. 8. Nově dochází ke sjednocení doby lovu s muškařením, a rybáři tak mohou obě metody lovu využívat až do 30. 11. V případě přívlače však platí, že od 1. 9. je možné vláčet pouze s jedním jednoháčkem. Důležité je však k této změně také dodat, že možnost dalšího zpřísnění zůstává v rukou uživatele rybářského revíru prostřednictvím bližších podmínek výkonu rybářského práva. Tedy tam, kde uživatel uzná například s ohledem na společenstva ryb za vhodné, může být přívlač na podzim omezena či nadále zakázána. Je proto nanejvýš důležité důkladně prostudovat platný Rybářský řád.
 • Lov hlubinnou přívlačí - Lov hlubinnou přívlačí, tam kde je bližšími podmínkami povolen, bude nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou. Nebude již tedy možné na rybářských revírech v ČR provozovat hlubinnou přívlač prostřednictvím lodních motorů.
 • Amur bílý má nově stanoven denní limit počtu úlovků - Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. ušlechtilých ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru legislativně omezen na 2 ks denně.
 • Změna denního limitu úlovků pro některé nepůvodní druhy a pro invazní nepůvodní druhy ryb - Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Nově si tedy rybář může od vody odnést neomezené množství například karasů stříbřitých. Nadále platí zákonné ustanovení, že invazní druhy na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět a nesmí být použity jako nástražní rybka.
 • Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb - Změna nastává také v zapisování přisvojených úlovků. Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, ryb lososovitých a nově i amura) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost. Nemělo by tak již docházet k přisvojování například tzv. „bílých ryb“ bez toho, aby je následně rybář nezapsal do úlovkového lístku.
 • Změna platnosti rybářských lístků - Novelou vyhlášky státní správa ruší rybářské lístky vydávané na období 1 a 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně výše správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.
 • Změna průkazů rybářských stráží - Novela vyhlášky také zásadním způsobem mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31. 12. 2029, a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávají odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.

Změn ve vyhlášce je samozřejmě celá další řada, týkají se však především uživatelů rybářských revírů, a to zejména v oblasti zásad pro udělování výjimek, přepočtů věkových kategorií vysazovaných ryb, evidence o hospodaření apod., a nezasahují tak do praktického rybolovu rybářů.

V případě jakýchkoli dotazů k předmětným změnám v legislativních pravidlech rybolovu jsme našim rybářům k dispozici na e-mailu rada@rybsvaz.cz.

Petrův zdar! Za ČRS Lukáš Mareš

 

CENY POVOLENEK 2024

 • Cena veškerých územních povolenek zůstává na letošních cenách. Tzn., že například celoroční MP povolenka pro dospělého bude za 1500,- pstruhovka za 1700,-

Zde připomínám, že územní povolenky již nebudou platit na revírech Rady (ÚN Orlík, Trnávka, Račický kanál a Morava 24). Je zapotřebí zakoupit ČRS+MRS nebo CS povolenku. Případně místní krátkodobou povolenku.

 • Rázné zdražení je u celorepublikových povolenek a to o 350 Kč na 4500,- za celoroční MP a celosvazových povolenek, tam je navýšení o 200 Kč.

 

ČRS+MRS MP 4500,-

ČRS+MRS P 4750,-

Celosvazové roční:

MP dospělí 3150,-

P dospělí 3350,-

MP mládež+ZTP 1500,-

P mládež+ZTP 1550,-

MP děti 850,-

P děti 900,-

 • Nadále platí cenové kategorie mládež 16-18 let, děti do 15 let.
 • Studenti nad 19 let musí přinést k vydání zlevněné povolenky potvrzení o studiu, invalidé platný průkaz ZTP. Bez těchto potvrzení nemůže být vydána zlevněná povolenka k lovu ryb.

 

NA REVÍRECH RADY JIŽ NEBUDOU PLATIT ÚZEMNÍ POVOLENKY

Pomalu se blíží čas vydávání nových povolenek k lovu ryb, který s sebou přinese několik změn.

Pro vás jako rybáře je zásadní novelizace vyhlášky č. 197/2004 Sb. která začne platit od 1.1.2024 a o níž jsem již zde psal.

Další z podstatných změn, je možnost, lovit na revírech Rady už pouze na CS povolenky. To znamená, že od 1.1.2024 již nemůžete lovit, na mimopstruhových revírech Orlík, Trnávka, Račický kanál a pstruhovka Morava 24 na Územní (krajské) povolenky. Budete se muset rozhodnout, zda na výše jmenované revíry pojedete a zakoupit buď celosvazovou, nebo celorepublikovou povolenku. Pokud tak neučiníte, nezbyde vám, než si dokoupit krátkodobou povolenku na daný revír. Například 10-ti denní povolenka na pstruhový revír Morava 24 bude stát 1500 Kč , třídenní "pouze" 1200 Kč.

Více viz přiložený leták ČRS.

letáček ČRS